Kapak, İçindekiler, Önsöz:

Dirim 2007/4


Derlemeler, Araştırmalar, Olgu Sunumu:

    

Meniere Hastalığı Tedavisi

    Caner Şahin, Yavuz Fuat Yılmaz, Kamuran Sarı, Müge Özcan

  

Pulmoner Aspirasyon - Tanı ve Tedavi

    Nermin Göğüş, N. Mehmet Mutlu


Elektrik Çarpmalarına Yaklaşım - Literatür Taraması

    Kurtuluş Öngel, Haluk Mergen, Turgut Gürbüz


Gençlerin Yaşlılığa Bakışı  

    Gülten Karadeniz, Saliha Altıparmak, Emre Yanıkkerem, Fadime Demircan


Böbrekte Kırılmış Üreteral Stentin Perkütan Renal Girişimler İle Çıkarılması - Bir olgu Sunumu

    Cabir Alan, İlhan Karabıyık, Hatay Tuğrul


Özkıyım Amaçlı İntramuskuler Diclorvos Enjeksiyonu

    Ünal Sabancı, İrfan Aydın

Aylık Tıp Gazetesi

2007 - Sayı 4

Ekim - Kasım - Aralık

Tıp Dünyasından:


Tıp Dünyasından


Kaybettiklerimiz


Gündem, Olan Bitenler


Geçmiş Zaman Yaprakları


       


Kültür ve Sanat:

              

Sinema / Kalküta'nın Çocukları

   

Resim / Edgar Degas

   

Fotoğraf / Nesrin Akça Akoğul

   

Kitap / Tongue Fu 

   

        

Dirim_2008-1.html
Dirim_G.Frik.html