Kapak, İçindekiler, Önsöz:

Dirim 2006/2Derlemeler, Araştırmalar, Olgu Sunumu:

    

Ailesel Akdeniz Ateşi

    Huri Özdoğan

    Özgür Kasapçöpür

  

Araştırma

Ödemiş İlçesindeki İki Farklı Lisede Okuyan Öğrencilerin HIV-AIDS Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

    Sencer Ozan Toker


Aort Koarktasyonu ve Cerrahi Tedavisi - Samsun Deneyimi

    Mustafa Kemal Demirağ

    Hasan Tahsin Keçeligil

    Atilla Saraç

    Muzaffer Bahçıvan

    Ferşat Kolbakır

 

Stevens - Johnson Sendromu (SJS) - Toksik Epidarmal Nekroliz (TEN) Birlikteliği

    Mervan Bektaş


Yerine Konmamış Eski Travmatik Patella Çıkığı

    Hasan May

    Koray Karabulut

    M. Orçun Akkurt

    Hatice May

Aylık Tıp Gazetesi

2006 - Sayı 2

Nisan - Mayıs - Haziran

Dirim_2006-3.html
Dirim_2006-1.html