Kapak, İçindekiler, Önsöz:

Dirim 2010/2Konuyu Değerlendirdik:


Dile Getirilmeyen... Sorgulanması Gereken Bir Problem... Üriner İnkontinans 

    MURAT YAYCI


Aşırı Aktif Mesane ve Üriner İnkontinans Tedavisinde Tek İlaçla Kombine Tedavi (Davranış Tedavisi)

    MURAT YAYCI


Aşırı Aktif Mesane ve Antimuskarinikler (2002’den Beri Ne Değişti?)  

    ALİ ERGEN, İRFAN DÖNMEZAraştırma:


Fazla Kilolu ve Obez Adolesan Kızlarda Düzenli Egzersizin Vücut Bileşimine Etkileri

    ÖZLEM AĞCA, GÜLAY KOÇOĞLU


               

Olgu Sunumu:


Genel Anestezi Sonrası İzole Tek Taraflı Hipoglossal Sinir Felci

    FATİH ÖZKAN, ZİYA KAYA, YEŞİM ŞENAYLI, SALİH YILDIRIM


Yanlış Troponin Pozitifliği

    SEMİH KALYONTanınız Nedir?

 

Tartı Alamayan Yenidoğanda Tanınız Nedir?

    IŞIL ÖZER

 


Bilimsel Mektup:


Adli Psikolojide Etik Kurallar

    EBRU SİNİCİ

 


Derleme:


Gebeliğin Cinselliğe Etkisi

    GÜL ERTEM, ÜMRAN SEVİL


Aylık Tıp Gazetesi

2010 - Sayı 1

Ocak - Şubat - Mart

Dirim_2010-2.html
Dirim_2009-4.html