Kapak, İçindekiler, Önsöz:

Dirim 2008/3Araştırmalar:


Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Mesleği Uygulamaya Yönelik Görüşleri

    A. ŞİRİN, B. ÖZTÜRK, G. BEZCİ, G. ÇAKAR, A. ÇOBAN


Hipotoridi Yaşlılarda Bilişsel Yetileri Gerçekten Bozuyor mu?

    K. AYDIN, M. E. TEZCAN, B. B. YAVUZ, M. HALİL, Z. ÜLGER, M. CANKURTARAN, S. ARIOĞUL


                 

Derleme:


Çölyak Hastalığı

    M. KÜÇÜKAZMAN, N. ATA, K. DAL, Y. NAZLIGÜL


Şiddet Bir İletişim Biçimi midir?

    İ. BALCIOĞLU, Ö. KILIÇ


Tükenmişlik Sendromu

    İ. BALCIOĞLU, S. MEMETALİ, R. ROZANT


Olgu Sunumu:


Bilateral PlevralEfüzyonla Belirti Veren Büyük Bir Sol Atriyal Miksoma

    T. PURMAK, Y. ÖZGÜN, B. YAVUZ


Özlıyım Amaçlı İntramuskuler DichlorvosEnjeksiyonu

    Ü. SABANCI, İ. AYDIN
Aylık Tıp Gazetesi

2008 - Sayı 3

Temmuz - Ağustos - Eylül

Dirim_2008-4.html
Dirim_2008-2.html