Kapak, İçindekiler, Önsöz:

Dirim 2003/4Makaleler, Derlemeler ve Olgu Sunumu...

    

Hiperinsulinemik Hastalarda Ürik Asid, Kolesterol, Trigliserid Davranışı

    Doç. Dr. Gökmen Kalkan


Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi

    Uzm. Dr. Yusuf Aydın

    Dr. Yasemin Ateş

    Uzm. Dr. Funda Ceran

    Doç. Dr. Mehmet Yıldız

    Uzm. Dr. N. Ilıman


Anorektal Cerrahi Komplikasyonları

    Dr. Pakize Demirkalem

  

Sol Sinüs Valsalva Orjinli Sağ Koroner Arter Anomalisi ile Birlikte Non-Q Miyokard İnfarktüsü

   Uzm. Dr. Levent Yıldıran

    Dr. Esra Karabacak

    Uzm. Dr. Zahide Şimşek


2. Trimesterde Gebelik Komplikasyonları HT, Preeklampsi, Eklampsi, HELLP Sendromuna Acil Serviste Yaklaşım

   Uzm. Dr. Özge Onur

    Uzm. Dr. Erol Ünlüer

    Uzm. Dr. Arzu Denizbaşı

   

Karbonmonoksid Zehirlenmesi ve Tedavisi     

    Dr. Volkan İnal

  

Hemşirelikte Değişim     

    Yrd. Doç. Dr. Gülten Karadeniz


Radyolojik Bulgularıyla Leigh Hastalığı Olduğu Düşünülen Erişkin Başlangıçlı Bir Mitokondrial Sitopati Olgusu     

    Dr. Şule Bilen

    Dr. Sibel Engür

    Dr. Fikri Ak

 
  

Aylık Tıp Gazetesi

2003 - Sayı 4

Temmuz - Ağustos

Dirim_2003-5.html
Dirim_2003-3.html