Aylık Tıp Gazetesi

1989

Özel SayıEcz. Selahattin Badur


Dr. Feridun Frik


Dr. Feridun Frik


Dr. Feridun Frik


Dr. Feridun Frik


Dr. Feridun Frik


Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat


Prof. Dr. Rıdvan Ege


Prof. Dr. Arslan Terzioğlu


Prof. Dr. H. Hüsrev Hatemi


Dr. Faruk Bayülkem


Ecz. Nejat Karar


Matb. Selahattin Yörük


Dirim_2001-2.html
Dirim_15._Yl_Jubile.html