Kapak, İçindekiler, Önsöz:

Dirim 2005/4Derlemeler, Araştırmalar, Olgu Sunumu:   


Posttravmatik Stres Bozukluğu

    İnci Meltem Atay


Gastrointestinal Stromel Tümör

    Bülent Kılıçoğlu
    Kemal Kısmet
    Serap Erel
    Ali Haldun Özcan
    Mehmet Ali Akkuş

Araştırma:


Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Serum Fosfor Seviyelerine Göre Diyaliz Özelliklerinin ve Kalpteki Yapısal Değişikliklerin Değerlendirilmesi - 3 Yıllık Takip.pdf
    Gülbin Seyman Çetinkaya
    Dilek Soysal
    Kazım Çetinkaya
    Nihal Kavaklı Cengiz
    Gülçin Seyman Özdemir
    Tuba Emüroğlu
    Leyla Aslan

Servikal Spondiloz Hastalığının Vertobrobaziller İskemi ve Migren Olgularıyla Birlikleliği

    Ali Sena Börü


 

Aylık Tıp Gazetesi

2005 - Sayı 4

Ekim - Kasım - Aralık

Dirim_2006-1.html
Dirim_2005-3.html