Kapak, İçindekiler, Önsöz:

Dirim 2001/2Orijinal Makaleler...

    

Vücut Geliştirme Sporcularının Beslenme Özellikleri

    Prof. Dr. Gülgün Ersoy


Acil Sağlık Sistemi Nedir ? Türkiye'nin Ulusal Acil Sağlık Sistemine Genel Bir Bakış

    Yrd. Doç. Dr. Sencer Ozan Toker

    Öğr. Ülfet Küçükyılmaz


Akut Miyokard İnfarktüsü'nde Hastaya Yaklaşım

    Uzm. Dr. Özcan Çeneli

    Uzm. Dr. Yüksel Maraş

    Dr. Şahin Aktaş

  

Kinakarin Sterilizasyonu Metodu: Kadınlarda Ameliyatsız Kısırlaştırma Yöntemi

   Op. Dr. Bülent Potur

  

40 Yaş ve Üzeri Kadınlarda Rahim Tahliyesi Sonrası Kontrasepsiyon

   Dr. Semih Hızıroğlu, Dr. Kenan Ertopçu

    Dr. Hakan Güralp, Dr. Ali Özdemir

    Dr. Yiğit Özgenç, Dr. Muzaffer Sancı

Aylık Tıp Gazetesi

2001 - Sayı 2

Mart - Nisan

Dirim_Dr.F.Frik.html
Dirim_2001-3.html