Kapak, Bu sayıdaki yazılar


Dirim için yazı gönderen meslekdaşlara


15 yıllık Dirim

    Dr. Feridun Frik


Original Yazılar


Küçük tifolularda deri.pdf

    Prof. Dr. Alantar, İhsan Hilmi


Pannus Trachomatosus tedavisine umumi bir bakış

    Dr. Ayberk, Nuri Fehmi


Extrahepatique safra yollarının tetkikinde modern röntgen teşhisinin vazifesi

    Doç. Dr. Berkman, A. Tevfik


Sprue hakkında

    Dr. Çelik, Osman Şerafettin


Baş ağrıları

    Doç. Dr. Çetingil, Arif İsmet


Abortus Bang ve Avortman

    Doç. Dr. Egeli, Ekrem Şerif


Şimioterapide boya maddeleri tarihçesi

    Dr. Frik, Feridun


Harpte Nöro-Psişiyatri

    Prof. Dr. Gökay, Fahrettin Kerim


Ekran resmi usulü ve Akciğer tüberkülozu ile mücadelede rolü

    Doç. Dr. Gökmen, Muhterem


Laurence, Moon ve Biedl sendromu

    Prof. Dr. Gözcü, Niyazi İsmet


Gebelerde doğum inzarının tayini

    Prof. Dr. Kazancıgil, Tevfik Remzi


Elberfeld laboratuvarında 1939-1940 yılı zarfında yapılan ilmi çalışmalar

    Prof. W. Kikuth

Aylık Tıp Gazetesi

1941 - 1,2

15. YIL JUBİLE SAYISI

Dirim_Dr.F.Frik.html
TN_1929-1.html