Kapak, İçindekiler, Önsöz:

Dirim 2010/2Konuyu Değerlendirdik:


Şizofreni Tedavisinde Hangi Olguda Hangi Antipsikotik? İki Meta-analizin Analizi

    MURAT YAYCIAraştırma:


Planlanmamış Gebelikler ile Kontraseptif Yöntemler Arasındaki İlişki

    A. SELDA TEKİNER, FERAY ÇETİN, A. GÜLSEN CEYHUN, AYŞE KAFKASLI


Diz Osteoartriti Tedavisinde Kolşisinin Soğuk Uygulamayla Kombinasyonunun

    HALİL KOYUNCU, ASYLBEK KAPAROV, ŞAFAK SAHİR KARAMEHMETOĞLUDerleme:

 

Tiroid Gland Patolojilerinde Ultrasonografinin Yeri

    ALPTEKİN TOSUN

 

Sağlık Hizmetlerinin Finansman Yöntemleri

    HAKAN İSTANBULLUOĞLU, MAHİR GÜLEÇ, RECAİ OĞUR

 
Aylık Tıp Gazetesi

2010 - Sayı 2

Nisan - Mayıs - Haziran

Dirim_2010-3.html
Dirim_2010-1.html