Kapak, İçindekiler, Önsöz:

Dirim 2009/2Araştırmalar:


Çocukluk Dönemi Henoch-Schönlerin Purpurası - 42 Olgunun Retrospektif Analizi 

    ATİLLA ERSEN, SEÇİL AYDINÖZ, FERHAN KARADEMİR, SELAMİ SÜLEYMANOĞLU, CİHAN MERAL, HALİT ÖZKAYA, İSMAİL GÖÇMEN


Psödoeksfoliyasyon Sendromu ve İskemik Damar Hastalıkları

    ARAS SAKLAMAZ, GÜLŞAH AYDENİZ, AHMET MADEN, CEM NAZLI


                 

Derleme:


Parkinson Hastalığı ve Tıbbi Beslenme Tedavisi 

    GAMZE AKBULUTBOZANOlgu Sunumu:


Torakal Omurga Cerrahisi Sonrası Gelişen Rabdomiyoliz : İki Pediatrik Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi 

    RIZA YILMAZ, SÜHEYLA APAYDIN, NURPERİ GAZİOĞLUYazı Dizisi:


Genç Müsabaka Sporcularında Ani ölümler - II

    DERYA ŞENTÜRK


Aylık Tıp Gazetesi

2009 - Sayı 2

Nisan - Mayıs - Haziran

Dirim_2009-3.html
Dirim_2009-1.html