Kapak, İçindekiler, Önsöz:

Dirim 2006/4


Derlemeler, Araştırmalar, Olgu Sunumu:

    

Kronik Hepatit C'li Hastalarda İnterferon Tedavisine Direncin Erken bir Göstergesi Olarak Viral Yükteki Düşme - Bir Tükiye Deneyimi

    Ali Murat Tatlı, İskender Dik, 

    Fatma Dilek Dellal, Atilla Alev,

    Burhan Bedir, Fettah Sametoğlu

    Ferda Soysal 


Akut Ağrılı Spinal Kas Spazmlarında Feniramidol ve Tiyokolşikosidin Güvenlik ve Etkinliğin Karşılaştırılması - Açık Bir Çalışma

    Halil Koyuncu, M. Gül Erden

    Neval Bozok, Seçil Yalgin,

    Haluk Aksoy


Kırşehir'de Akut Koroner Sendromu Tedavisi Görmüş Olan Hastalarda Taburcu Sonrası Ölüm ve Majör Kardiyovasküler Olay Oranları, Tedavi ve Hasta Uyumunun Araştırılması

    Mutlu Vural, Milyar Yakar

    Altan Koç, Bayram Bagırtan

 

Abdominal Kesiler

    V.Çağatay Eren


Bisikletten Düşme Sonucu Gelişen Akut Pankreatit Olgusu

    Mehmet Üstündağ, Murat Orak,

    M.Burak Sayhan, Emin Uysal

 

Nütrisyonel Rikets - Bir Olgu Sunumu

    Meltem Erol, Ferruh Kemal İşman

    Mine Kucur, Abuzer Delibalta

Aylık Tıp Gazetesi

2006 - Sayı 4

Ekim - Kasım - Aralık

Dirim_2007-1.html
Dirim_2006-3.html