Kapak, İçindekiler, Önsöz:

Dirim 2003/3Makaleler, Derlemeler ve Olgu Sunumu...

    

G Proteinleri

    Dr. Gönül Kanıgür-Sultuybek

    Dr. Hüsrev Hatemi


Sekonder Demir Birikimi Bozuklukları

    Dr. Volkan İnal


Konnektif-Doku Hastalıkları ve Gebelik

    Uzm. Dr. İbrahim Tek

    Dr. Müge Aksoy

    Dr. Tülin Eroğlu Elmas

  

Acil Kontrasepsiyon

   Yrd. Doç. Dr. Sencer Ozan Toker

    Öğrenci Hemşire Figen Ünlü

    Öğrenci Hemşire Gülizar Erşen

    Öğrenci Hemşire Mine Aday


Boğaz Ağrısı İle Başvuran Genç Erişkin Hastada Atipik Prezentasyonlu Akut İnferior Miyokard Enfarktüsü: Bir Olgu Sunumu

    Uzm. Dr. Erol Erden Ünlüer

    Uzm. Dr. Arzu Denizbaşı

    Dr. Derya Türeli

   

Akut Böbrek Yetmezliği Tablosunda Bilier Pankreatit Olgusu     

    Uzm. Dr. Eren Gürkan, Uzm. Dr. Ahmet Akın

    Uzm. Dr. Hasan Kılıç, Ast. Dr. Özgür Keşkek

    Ast. Dr. Teslime Ayaz, Doç. Dr. Birsel Kavaklı

    

Aylık Tıp Gazetesi

2003 - Sayı 3

Mayıs - Haziran

Dirim_2003-4.html
Dirim_2003-2.html