Kapak, İçindekiler, Önsöz:

Dirim 2003/2Makaleler ve Derlemeler...

    

Patella Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçları

    Dr. İlhan Açıkgöz

    Uzm. Dr. Murat Mert

    Uzm. Dr. Mahmut Karamehmetoğlu

    Uzm. Dr. Mustafa Caniklioğlu

    Dr. Savaş Mutlu

    Dr. Ali Volkan Özlük


Serebral Venöz Tromboz Tanı ve Tedavi Alanındaki Yenilikler

    Uzm. Dr. Selçuk Çomoğlu

    Dr. Yasemin Eren


irritabl Kolon Sendromuna Psikiyatrik Yaklaşımlar

    Dr. Recep Tütüncü

    Dr. Yasemin Tütüncü

    Uzm. Dr. Yusuf Aydın

  

Hashimoto Tiroiditi (Kronik Lenfositik Tiroidit, Struma Lymphomatosa)

   Uzm. Dr. Rüya Mutluay

    Dr. Zeynep Arzu Yeğin


Diabetes Mellitus ve Osteoporoz

   Dr. Hamiyet Yılmaz

    Dr. Funda Ceran

    Dr. Kubilay Şahin

   

İditopatik Dilate Kardiyomiyopati Tedavisindeki Gelişmeler     

    Dr. Esra Sarıbacak

    Uzm. Dr. Zahide Şimşek

  

Gen Dopingi     

    Doç. Dr. Necat İmirzalioğlu


  

Aylık Tıp Gazetesi

2003 - Sayı 2

Mart - Nisan

Dirim_2003-3.html
Dirim_2003-1.html