Kapak, İçindekiler, Önsöz:

Dirim 2003/1Makaleler ve Derlemeler...

    

Alkalen Fosfataz Yüksekliği Saptanan 100 Vakanın Tanıları

    Dr. Oğuz Tekin, Dr. Ferhat Çatal

    Dr. Yasemin Ardıçoğlu, Dr. Adem Özkara

    Dr. Bünyamin Işık, Dr. Ayşe Kargılı


Kronik Böbrek Yetmezliğinde Vitamin D Türevlerinin Kullanımı

    Uzm. Dr. İbrahim Tek


Adezyon Molekülleri ve Tümör Metastazı

    Dr. Derya Özyörük

    Dr. Zahide Şimşek

  

Dispepsi

   Dr. Hicran Deniz


Multipl Miyelom ve Hipertiroidi Olgusu

   Dr. Hamiyet Yılmaz

    Doç. Dr. Mehmet Yıldız

   

Aylık Tıp Gazetesi

2003 - Sayı 1

Ocak - Şubat

Dirim_2003-2.html
Dirim_2002-6.html