Kapak, İçindekiler, Önsöz:

Dirim 2002/6Derlemeler, Makaleler...

    

Osteoporozun Medikal Tedavisi

    Dr. Hamiyet Yılmaz

    Dr. Funda Ceran

    Dr. Gülşah Şaşak

    Dr. Perihan Çavdar


Behçet Hastalığı ve Trombofili

    Uzm. Dr. Ali Köşker


İnflamasyon ve Adezyon Molekülleri

    Doç. Dr. İ. Safa Yıldırım

    Dr. Okan Yayar, Dr. Ozan Levent

    Dr. Semih Sezer, Dr. Özlem Y. Yayar

  

Travmada Triaj

   Dr. Derya Türeli, Uzm. Dr. Erol Ünlüer

    Uzm. Dr. Arzu Denizbaşı, Uzm. Dr. Özge Onur


Sibutramin'in Obezite Tedavisinde Kısa Dönemde Etkinliği ve Obezite Tedavisi Yaklaşımları

   Dr. Oğuz Tekin

    Dr. Adem Özkara

  

Erişkin Tipi Diyabet ve Damar Komplikasyonları

   Prof. Dr. Hüsrev Hatemi

Aylık Tıp Gazetesi

2002 - Sayı 6

Kasım - Aralık

Dirim_2003-1.html
Dirim_2002-5.html