Kapak, İçindekiler, Önsöz:

Dirim 2002/5Derlemeler, Makaleler ve Olgu Sunumu

    

Demans Tedavisinde Son Gelişmeler

    Dr. Oğuz Tekin

    Dr. Bünyamin Işık

    Dr. Adem Özkara


Hafif Astım Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

    Doç. Dr. Sevtap Sipahi Demirkök


Ateroskleroz ve Antioksidanlar

    Uzm. Dr. İbrahim Tek

    Dr. Müge Aksoy

  

Aile Planlaması Kavramına Genel Bir Bakış

   Yrd. Doç. Dr. Sencer Ozan Toker

    Öğrenci Hemşire Aylin Çakır

    Öğrenci Hemşire Ayşegül Turgut

    Öğrenci Hemşire Songül Sural

    Öğrenci Hemşire Susan Oral


Vaginal Ultrasonografi ile Tanı Konulmuş Douglas'ta RİA Olgusu

    Op. Dr. Bülent Potur

  

Kazanılmış Hipoparatiroidizme Bağlı Tedaviye Dirençli Psikoz (Bir Olgu Nedeniyle)

   Dr. Damla Burçak Eyinç

    Dr. Gül Babacan Abanonu

    Dr. Ayşegül Gök

    Dr. Mustafa Canhoroz

    Uzm. Dr. Müzeyyen Karasakal

    Uzm. Dr. Arslan Dağar


Didmoad Sendromu (Olgu Sunumu)

    Dr. Bülent Akıncı

    Dr. Mehmet Çoban, Dr. Yusuf Çalık

    Dr. Sema Akıncı, Dr. Kerim ŞekerAylık Tıp Gazetesi

2002 - Sayı 5

Eylül - Ekim

Dirim_2002-6.html
Dirim_2002-4.html