Kapak, İçindekiler, Önsöz:

Dirim 2002/4Makaleler, Derlemeler

    

Obez Kadınların Zayıflama Diyetlerinde Kullanılan Elma ve Buğday Lifli Kıtırın Antropemetrik Ölçümler ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi

    Prof. Dr. Hüsrev Hatemi

    Diyetisyen Dr. Aliye Özenoğlu

    Uzm. Dr. Nurhan Caneroğlu

    Uzm. Dr. Fulya Akın, Uzm. Dr. Gülay Can

    Uzm. Dr. Meral Taşan


Acil Serviste Torasik Aort Diseksiyonu Tanısı - Bir Olgu Sunumu

    Uzm. Dr. Erol Ünlüer

    Uzm. Dr. Arzu Denizbaşı

    Dr. Derya Türeli


Laktasyonun Endokrinololojisi

    Uzm. Dr. İbrahim Tek

    Dr. Müge Aksoy

    Prof. Dr. Feride Söylemez

  

Bronş Kanseri; Etyoloji, Klinik ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar

   Doç. Dr. Sevtap Sipahi Demirkök


Diabetes Mellitus ve Ateroskleroz

    Dr. Evren Burşuk

  

Aylık Tıp Gazetesi

2002 - Sayı 4

Temmuz - Ağustos

Dirim_2002-5.html
Dirim_2002-3.html