Kapak, İçindekiler, Önsöz:

Dirim 2002/3Derlemeler...

    

Anovulasyon ve Osteoporoz

    Dr. Müge Aksoy

    Uzm Dr. İbrahim Tek

    Prof. Dr. Hakan Şatıroğlu


Hipertansiyon Hastalarında Ürik Asit Mikroalbuminüri Arasındaki İlişki

    Doç. Dr. Mehmet Yıldız

    Uzm. Dr. Mustafa Budak

    Dr. Yasemin Ateş

    Uzm. Dr. Nevzat Ilıman

    Dr. Yusuf Aydın


Acil Serviste Göğüs Ağrısına Kanıta Dayalı Yaklaşım

    Uzm. Dr. Erol Ünlüer

    Uzm. Dr. Arzu Denizbaşı

    Dr. Derya Türeli

  

BSE ve Variant Creutzfeldt - Jakob Hastalığı

   Uzm. Dr. İlkay Kartal


Akut İntermittant Porfiria

   Uzm. Dr. Gülbüz Sezgin

  

DIC Gelişimiyle Seyreden Bir Buruselloz Olgusu

   Dr. Hanife Usta

    Dr. Hasan Alyeşil

    Dr. Hale Kızdanoğlu

Aylık Tıp Gazetesi

2002 - Sayı 3

Mayıs - Haziran

Dirim_2002-4.html
Dirim_2002-2.html