Kapak, İçindekiler, Önsöz:

Dirim 2001/5Orijinal Makaleler...

    

Genom ve Psikiyatride Yeri

    Prof. Dr. Bekir Sıtkı Şaylı


Jinekolojik Olgularda Şok Fizyopatolojisi

    Doç. Dr. Yılmaz Dikmen

    Uzm. Dr. Melih Güven


Serebral Palsi'de Görülen Ortopedik Problemler ve Tedavileri

    Doç. Dr. Selim Yalçın

    Dr. Bülent Erol

    Dr. Barış Kocaoğlu

  

Romatolojide Laboratuar Testlerinin Kullanımı

   Dr. Mehmet Soy

    Dr. Yusuf Üstü

    Dr. Hüseyin Mercimek


Madura Ayağı (Olgu Sunumu)

   Dr. Yaşar Ünlü

    Dr. Orhan Alimoğlu

    Dr. Adem Akçakaya

  

Obez Kadınlarda Antropometrik Ölçümlerle Plazma Lipid Düzeyleri Arasındaki İlişki

   Uzm. Dr. İlkay Kartal

    Uzm. Dr. Yaşar Yıldırım

    Uzm. Dr. Metin Bican

Aylık Tıp Gazetesi

2001 - Sayı 5

Eylül - Ekim

Dirim_2001-6.html
Dirim_2001-4.html