Kapak, İçindekiler, Önsöz:

Dirim 2001/4Orijinal Makaleler...

    

Ekstratestiküler Skrotal Taşlar

    Prof. Dr. Ünal Sert


Spor Hekimliği.pdf

    Prof. Dr. Emin Ergen


Kolşisin

    Doç. Dr. Sedat Kiraz

    Uzm. Dr. Mehmet Akif Öztürk

   

Karaciğer Kist Hidatiğinde Ameliyat Sonrası Takip ve Nüks

   Doç Dr. Mustafa Şahin

    Uzm. Dr. Adem Akçakaya

  

Bir Olgu Nedeniyle Löfgren Sendromunun Gözden Geçirilmesi

   Dr. İdris Kalkan

    Dr. Savaş Tuna

    Dr. Mutlu Niyazoğlu

    Dr. Hale Kızdanoğlu

Aylık Tıp Gazetesi

2001 - Sayı 4

Temmuz - Ağustos

Dirim_2001-3.html
Dirim_2001-5.html